دکتر امیر شاهرخی
دکترای PHD

رییس هیات مدیره موسسه توسعه مدیریت و فن معنا
مدرس دوره‌های حرفه‌ای مدیریت در دانشگاه شهید بهشتی
15 سال سابقه کارآفرینی و مدیریت در سطح مدیرعامل یا رییس هیات مدیره در حوزه‌های مهندسی،تولید و آموزش
دانش آموخته رشته‌های سیاست‌گذاری عمومی (IMPS، کاندیدای دکترا)، MBA عمومی(صنعتی شریف، کارشناسی ارشد)، مدیریت پروژه و ساخت(تهران، کارشناس ارشد) و مهندسی عمران-عمران (علم و صنعت، کارشناسی)
مدرس دروس رفتار سازمانی، حسابدار مالیاتی، مهارت‌های کارآفرینی، مدیریت قراردادها و …