دوره MBA

دوره مدیریت MBA از جمله دوره های آموزشی مدیریتی پررونق سالهای اخیر است. دوره MBA بیش از صد سال قدمت دارد؛ اگر چه شکل و سرفصل‌های آن به تدریج تغییر کرده است.
MBA مخفف عبارت Master of Business Administration است و البته گاهی در نوشته‌های فارسی، آن را به صورت ام بی ای هم می‌نویسند.

دوره MBA به طور خاص برای کسانی در نظر گرفته شده است که نیازمند دانش مدیریت هستند، اما در زمینه‌های دیگر تحصیل کرده‌اند. به همین علت، عموم مخاطبان دوره MBA، تحصیلات اصلی خود را در حوزه‌های دیگر گذرانده و برای تکمیل مهارتهای مدیریتی خود، این رشته را به صورت دانشگاهی یا در قالب دوره MBA آزاد دنبال می‌کنند.

  • ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ وکار

  • ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰام ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻛﺴﺐ و کار

  • ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ دراﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎي مدیریتی

  • درك ارﺗﺒﺎط رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد سازمانی

  • ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ محیطی در بازاریابی

  •  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ در اﺛـﺮ ﺑﺨﺸـﻲ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ ي ﻛﺴﺐ وﻛﺎر

متعاقبا اعلام می گردد

20 آذر 98

ساعت: 10 تا 12

قابل ذکر است ازمون به صورت انلاین می باشد

مهندس هادی افشاری

 

 

مهندس هادی افشاری مدير عامل و عضو هيأت مديره شرکت پروژههای صنعتی ايران
فارغ التحصیل مدیریت MBA از دانشگاه شریف
مدرس دورس کارآفرينی و ايجاد واحدهای جديد، مدل‌های کسب‌وکار و مديريت بازاريابی

 


برای مشاهده کامل رزومه تخصصی آقای دکتر هادی افشاری بر روی همین متن کلیک کنید

برای مشاهده قیمت دوره ها در سایت فنی حرفه ای بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://pi.irantvto.ir/index.aspx?siteid=84&pageid=2875

این دوره پیش نیازی ندارد

One thought on “دوره MBA

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *