ترجمان ماموریت معنا در دنیای کسب و کار، توسعه و توانمندسازی سازمان‌ها است، سازمان‌هایی که به زندگی بهتر کمک می‌کنند. ما در معنا بر این باوریم که کسب و کارهای ایرانی باید توانمند، تاثیرگذار و رقابت‌پذیر باشند، آن هم در حضور رقبای جهانی.

تلاش معنا در این راه بر حوزه‌های زیر متمرکز است:

توسعه مدیران و کارکنان:

  • توسعه مدل‌های شایستگی، سنجش استعدادها، ارزیابی کارکنان و مدیران و تشخیص نیازهای یادگیری
  • توسعه و توانمندسازی کارکنان و مدیران با استفاده از روش‌های جامع یادگیری (آموزش، یادگیری از مجرای تجربه، مربی‌گری، شبیه‌سازی و…)
  • ایجاد دسترسی به آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دنیا از طریق انتشار محتوا، مجلات و کتاب‌های دقیق، به‌روز و سودمند

کمک به حل مسائل سازمان‌ها:

  • ارائه خدمات تشخیصی، مشورتی و پژوهشی در حوزه مدیریت به سازمان‌ها
  • ارائه خدمات پشتیبانی مدیریتی به سازمان‌ها

در این راستا معنا ضمن دریافت مجوزها، تاییدیه‌ها و گواهی‌های صلاحیت ضروری برای فعالیت قوی و قانونمند، با بسیاری از مراکز آموزشی و توسعه مدیریتی تراز اول ایران و جهان همکاری و مشارکت می‌کند:برای مثال در تاریخ 10/10/93 موفق به دریاقت پروانه آموزش فنی و حرفه ای در رشته امور مالی و بازرگانی گردید و در تاریخ 29/01/97 براساس مجوز تبصره ماده 34 ، آموزش ویژه خواهران و برادران راه اندازی شد.

برای مشاهده مجوز فنی حرفه ای روی لینک زیر کلیک کنید.

برای مشاهده پروانه عضویت موسسه معنا روی لینک زیر کلیک کنید.